CRAZYPRICE

Komunikat dotyczący obsługi reklamacyjnej produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu CRAZYPRICE Szałamacha Spółka Jawna.

W związku z likwidacją Sklepu Internetowego CRAZYPRICE Szałamacha Spółka Jawna, wszelkie sprawy związane z reklamacją produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu CRAZYPRICE i objętych gwarancją sprzedawcy będą realizowane za pośrednictwem serwisu dystrybucyjnego należącego do firmy Komputronik S.A.

Produkty objęte Gwarancją Producenta, co wyrażone jest na dostarczonej karcie gwarancyjnej skrótem GPxx (gdzie xx to liczba miesięcy) nie podlegają warunkom gwarancyjnym Crazyprice Szałamacha Spółka Jawna i powinny być serwisowane wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.

Serwis Komputronik S.A. może nadać numer reklamacji RMA i przyjąć produkt objęty Gwarancją Producenta w sytuacji w której producent wystawi pisemną akceptację wymiany sprzętu.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego RMA CRAZYPRICE.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Dane osoby zgłaszającej:firma:imię:nazwisko:ulica:kod pocztowy:miasto:telefon:e-mail:Dane odbiorcy:

Pole danych odbiorcy, proszę wypełnić w przypadku, kiedy odbiorcą sprzętu, po zakończonej reklamacji jest inna osoba/podmiot, niż składająca zlecenie. W tym miejscu, proszę podać dane kontaktowe osoby, do której odesłać sprzęt po zakończonej reklamacji. Jeżeli ta sekcja pozostanie pusta, sprzęt zostanie odesłany na adres osoby zgłaszającej RMA.

firma:imię:nazwisko:ulica:kod pocztowy:miasto:telefon:e-mail:Dane produktu:

nazwa produktu:kod produktu:numer seryjny:numer dokumentu zakupu:opis usterki:

Skrócona procedura reklamacyjna:

- Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia reklmacyjnego, zostanie nadany numer RMA - identyfikujący reklamację. Numer RMA zostanie nadany w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia (z pominięciem sobót, niedziel i świąt), pod warunkiem podania prawidłowych danych. W sytuacji, kiedy pracownik działu RMA na podstawie powyższych danych nie będzie mógł pozytywnie zweryfikować zgłoszenia reklamacyjnego, pracownik działu RMA poinformuje Państwa o tym fakcie drogą mailową.

- W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo etykietę z numerem RMA, danymi adresowymi serwisu, nazwą urządzenia, które powinno znajdować się w paczce. Etykietę należy wydrukować i przykleić w widocznym miejscu na pacze. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na przesyłce.

- Wszelkie koszty związane z wysyłką uszkodzonego produktu do serwisu oraz odesłania produktu do Klienta po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji ponosi serwis.

- W sprawie złożonych zleceń reklamacyjnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z serwisem RMA w firmie Komputronik S.A.

Dane kontaktowe:

W razie problemów z formularzem lub jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie wiadomości pod jeden ze wskazanych adresów mailowych: lub